Your Website Title
Huyện Tịnh Biên triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2019
UBND huyện Tịnh Biên vừa tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 cho cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Đến dự, có ông Phan Văn Tuấn – Phó giám đốc Sở LĐTB và XH tỉnh. Ông Trần Bá Phước – Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.

Responsive image

Với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”. Tháng hành động vì bình đẳng giới được diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2019. Các hoạt động của Tháng hành động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông. Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Vận động toàn xã hội góp sức thực hiện hiệu quả chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. 
Ông Trần Bá Phước – Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện chỉ đạo Phòng LĐTB và XH huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện và các ngành liên quan tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, chú trọng các hoạt động hướng về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer, nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của các cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em./.  

Thu Nga – Nguyễn Hảo ( Tịnh Biên)