Your Website Title
Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên thăm các điểm chùa Nam Tông Khmer
Nhân chuyến khảo sát, kiểm tra tình hình phát triển KT-XH ở khu vực nông thôn và để tiếp tục tạo sự quan tâm, chia sẽ đối với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện. Sáng ngày, 12/8, ông Nguyễn Thành Huân – phó bí thư huyện ủy – chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên cùng với Ban dân vận huyện ủy – UBMTTQVN huyện và phòng nội vụ đã đến thăm một số cơ sở tôn giáo ở các xã Văn Giáo, Vĩnh Trung và Núi Voi.

Responsive image

Tại các điểm chùa Nam tông Khmer: Chà Rất, Thơm Mít và Mỹ Á, chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Huân, đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe, đạo sự của các vị Hòa thượng, Sư sải, À cha và tìm hiểu tình sản xuất, đời sống sinh hoạt của bà con Khmer nơi đây. Đồng thời, chủ tịch UBND huyện đã thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện trong năm qua với nhiều khởi sắc, đạt nhiều kết quả thắng lợi so chỉ tiêu Nghị quyết của huyện Đảng bộ đã đề ra, trong đó biểu dương và ghị nhận những đóng góp của bà con Khmer, nhất là vai trò của các vị hòa thượng đã tin tưởng vào sữ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực vận động bà con trong Phum, sóc nghiêm chỉnh chấp hành tốt quy định của pháp luật và tham gia tốt các phong trào thi đua của địa phương. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, người dân Khmer đã cùng với địa phương thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế.
Ông Nguyễn Thành Huân – phó bí thư huyện ủy - chủ tịch UBND huyện mong muốn các vị chức sắc, chức việc chùa Nam tông Khmer tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết các dân tộc, vận động bà con phật tử chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương, ra sức thi đua trong lao động để tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, từng bước kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn…
Cũng nhân chuyến công tác này, sau khi nghe đề xuất khó khăn của chủ trì các chùa và đi khảo sát thực tế, chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Thành Huân hứa sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho các điểm chùa để thực hiện một số công trình dân sinh như: xây dựng các phòng học dạy chữ Pa ly của người dân Khmer; cải tạo, nâng cấp các cống, cầu nông thôn phục sản xuất nông nghiệp và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đồng thời, định hướng việc khôi phục lại các hoại hình nghệ thuật truyền thống của người dân Khmer nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc thù sẳn có của đồng bào dân tộc Khmer trong vùng./.
 
Thanh Thiện (Tịnh Biên)