Your Website Title
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện và xã tiếp xúc 80 bà con cử tri xã Thới Sơn và xã Văn Giáo
Sáng ngày 01/11/2019, Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh An Giang do Đại tá Phạm Văn Phong – Chính ủy Bộ đội biên phòng An Giang, Đại biểu HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc trên 80 bà con cử tri của 2 xã Thới Sơn vàVăn Giáo, huyện Tịnh Biên trước kỳ họp cuối năm 2019.

Responsive image

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe Đại biểu HĐND tỉnh, huyện lần lượt báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện 9 tháng đầu năm 2019, phương hướng 3 tháng còn lại; đồng thời, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đa số cử tri điều phấn khởi trước sự phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn của tỉnh và huyện trong thời gian qua. Tuy nhiên cử tri cũng muốn gửi gắm đến đoàn đại biểu một số đề xuất, kiến nghị như: Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí theo Đề án thực hiện quyết định số 2085/QĐ – TTg về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn huyện Tịnh Biên; kiến nghị Bảo hiểm y tế nên điền hạn sử dụng vào thẻ bảo hiểm y tế để cho người dân nhận biết dễ dàng; đề nghị ngành y tế nên quan tâm nâng cao hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cho người tham gia bảo hiểm y tế thời gian tới.

Responsive image

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Đại biểu HĐND tỉnh và huyện giải trình trong phạm vi thẩm quyền, những vấn đề vượt thẩm quyền được đại biểu HĐND tỉnh, huyện ghi nhận, đưa vào báo cáo tổng hợp chung để trình trong kỳ họp sắp tới./.

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)