Your Website Title
Huyện triển khai kế hoạch xây dựng và phát triển huyện Tịnh Biên thành thị xã Tịnh Biên.
UBND huyện vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng và phát triển huyện Tịnh Biên thành thị xã Tịnh Biên ( đợt 1) cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các ban, ngành, đoàn thể huyện; Phòng GD-ĐT và các đơn vị đứng chấn trên địa bàn huyện. Ông Trần Bá Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự.

Responsive image

Các đại biểu được nghe tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về xây dựng và phát triển huyện thành thị xã Tịnh Biên nêu lên mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển huyện thành thị xã; điều kiện để đạt tiêu chuẩn thành thị xã và so sánh thực trạng của huyện với tiểu chuẩn thị xã;  những nội dung cần tập trung thực hiện để đủ điều kiện thành lập thị xã vào năm 2020…

Responsive image

Qua đó, giúp cán bộ, công chức, viên chức nắm và hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng huyện thành thị xã, mục tiêu phấn đấu để đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2020 để tuyên truyền sâu rộng tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cùng chung sức, chung lòng với Đảng bộ huyện thực hiện thành công mục tiêu phát triển huyện thành thị xã Tịnh Biên./.

 

 

Thu Nga