Your Website Title
Tịnh Biên triển khai kế hoạch giỗ tổ Cụ Đoàn Minh Huyên và Lễ hội vía bà Chúa xứ Bàu Mướp năm 2019
Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên vừa tổ chức triển khai kế hoạch lễ giỗ tổ lần thứ 163 của Cụ Đoàn Minh Huyên và lễ hội vía Bà Chúa xứ Bàu Mướp lần thứ 168 năm 2019. Ông Trần Bá Phước – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Chủ trì, chỉ đạo hội nghị.

Responsive image

Theo kế hoạch, lễ hội vía Bà Chúa xứ Bàu Mướp năm nay sẽ được diễn ra 3 ngày (Từ ngày 23 đến ngày 25/5/2019, “nhằm ngày 19 đến ngày 21/4 năm Kỷ Hợi”), tại miễu Bà Chúa xứ Bàu Mướp thuộc thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên. Và lễ giỗ tổ Cụ Đoàn Minh Huyên cũng được diễn ra 3 ngày (Từ ngày 08 đến ngày 10/9/2019, “nhằm ngày 10 đến ngày 12/8 năm Kỷ Hợi”), tại Chùa Phật Thới Sơn, thuộc xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên. Do UBND huyện làm Trưởng Ban tổ chức.

Responsive image

Phát biểu chỉ đạo hội nghị ông Trần Bá Phước – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, công an, quân sự của huyện và các xã, thị trấn tập trung thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công theo kế  hoạch đề ra đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, lành mạnh tiết kiệm, thể hiện bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương. Đồng thời Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện yêu cầu các ngành lưu ý thêm một số vấn đề như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và xây dựng video clip về quản bá du lịch địa phương; bố trí, sắp xếp hợp lý tạo điều kiện cho các hộ dân mua bán kinh doanh trong những ngày lễ; tổ chức phun, xịt phòng chống các loại dịch bệnh khu vực diễn ra lễ và tăng cường vệ sinh thu gom rác thải kịp thời, đảm bảo vệ sinh môi trường./.

 

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)