Your Website Title
Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang
Ủy ban nhân dân huyện vừa có Thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh.

Description: <a data-cke-saved-href=

Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Theo đó, các cơ quan, công sở trên địa huyện treo cờ rủ trong 02 ngày Lễ Quốc tang (ngày 03 và 04 tháng 5 năm 2019). Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải tang (có kích thước bằng 01/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng vải băng đen buộc không để cờ bay).

Đối với việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh: Các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn huyện trong 02 ngày (03 và 04 tháng 5 năm 2019).

Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn biết, tổ chức thực hiện và thông báo đến Nhân dân trên địa bàn huyện được rõ.

TTH