Your Website Title
Tịnh Biên họp mặt chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay
Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer, Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện vừa tổ chức họp mặt chúc tết hơn 150 đại biểu là các vị Hòa thượng, sư sãi, chức sắc, chức việc Phật giáo Nam tông Khmer và cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang người dân tộc Khmer . Đến dự, có ông Bùi Thiện Tâm – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện; ông Trần Bá Phước – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe lãnh đạo UBND huyện thông tin tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong thời gian qua và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, trong những năm qua, huyện đã có nhiều chủ trương, chính sách tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc, giao cấp đất sản xuất, chăm lo, hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, công cụ sản xuất, giống, phân bón, hỗ trợ nhà ở, bảo hiểm y tế, học hành của con em trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, nhất là tại các xã đặc biệt khó khăn. Đến nay, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc Khmer có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần từng bước được cải thiện, dân trí được nâng lên, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Khmer được tôn trọng và tạo điều kiện hoạt động trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Khối đại đoàn kết dân tộc ngày được củng cố, công tác đạo tạo, phát triển đảng, xây dựng lực lượng cốt cán trong đồng bào dân tộc được chú trọng. Đội ngũ cán bộ Khmer ngày càng tăng về số lượng và có trình độ cao.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Bá Phước – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện gửi đến các vị Hòa thường, Đại đức, sư sãi và cán bộ, chiến sĩ, đồng bào dân tộc Khmer lời chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, mong muốn các vị đại biểu làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, hướng dẫn đồng bào Khmer làm ăn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Tích cực xây dựng đời sống văn hóa trong đồng bào dân tộc Khmer gắn với công tác bảo tồn các giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer./.

 

Thanh Thiện – (Tịnh Biên)