Your Website Title
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Tịnh Biên vừa tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chủ trì hội nghị có đồng chí Chau Phi Rôm – Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Thiện Tâm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Responsive image

Hội nghị đã thông qua dự kiến về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 để hội nghị làm căn cứ thảo luận.
Các đại biểu đã cùng thảo luận và đi đến thống nhất số lượng cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số đại biểu giới thiệu là 67 vị, bầu ra 35 đại biểu HĐND huyện.
Kết luận hội nghị, đồng chí Chau Phi Rôm – Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện đã cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Yêu cầu sau hội nghị tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị, tuyên truyền vận động về mục đích và ý nghĩa của Cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện đến hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trên địa bàn huyện hiểu rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này. Trên cơ sở nắm vững các quy định của Luật Bầu cử đại biểu HĐND, tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của HĐND trong bộ máy Nhà nước.

Nguyễn Hảo (Tịnh Biên)