Your Website Title
Tịnh Biên chi hơn 13 tỷ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ
Thực hiện Nghị quyết số 42, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 15, ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Responsive image

Trên địa bàn huyện Tịnh Biên có trên 13.000 người thuộc 3 nhóm đối tượng được hưỡng trợ cấp, gồm: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi, người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng và đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua công tác rà soát, thống kê Phòng LĐLB – XH huyện đã tham mưu UBND huyện phê duyệt toàn huyện có 13.824 đối tượng cần hỗ trợ với kinh phí khoảng 14 tỷ đồng. Cụ thể, số đối tượng bảo trợ xã hội 4.422 người, kinh phí 6.633 triệu đồng; Người có công với cách mạng 546 người, kinh phí 819 triệu đồng; Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là 8.856 người, kinh phí 6.642 triệu đồng.

Trên địa bàn huyện Tịnh Biên có trên 13.000 người thuộc 3 nhóm đối tượng được hưỡng trợ cấp, gồm: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi, người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng và đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua công tác rà soát, thống kê Phòng LĐLB – XH huyện đã tham mưu UBND huyện phê duyệt toàn huyện có 13.824 đối tượng cần hỗ trợ với kinh phí khoảng 14 tỷ đồng. Cụ thể, số đối tượng bảo trợ xã hội 4.422 người, kinh phí 6.633 triệu đồng; Người có công với cách mạng 546 người, kinh phí 819 triệu đồng; Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là 8.856 người, kinh phí 6.642 triệu đồng.
Trên cơ sở đó, tính đến ngày 22/5/2020 toàn huyện Tịnh Biên đã chi trợ cấp cho 12.766/13.824 đối tượng, còn 1.058 đối tượng đang tiếp tục chi trả, trong đó số đối tượng bảo trợ xã hội là 4.182/4.422 người, còn 240 đối tượng; Người có công với cách mạng 525/546 3 người, còn 21 đối tượng; Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là 8.059/8.856 người, còn 797 đối tượng. Tổng số kinh phí chi trả là 13 tỷ 105 triệu đồng.
Nhìn chung, công tác chi trả chính sách cho các nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng dịch Covid – 19 ở địa phương được thực hiện một cách nghiêm túc, công khai, minh bạch và đúng người, đúng đối tượng. Tuy nhiên, vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định như: Một số đối tượng chưa nhận chính sách, nguyên nhân do cả hộ đi làm ăn xa, bệnh nặng nằm viện. Do đó, huyện cũng đã xem xét gia hạn thêm thời gian quyết toán để xã, thị trấn thông báo thêm cho đối tượng đến nhận chính sách hỗ trợ theo quy định. Đồng thời, hiện nay các ngành chức năng huyện đang tiếp tục công tác rà soát, lên danh sách để hỗ trợ kịp thời cho các nhóm đối tượng còn lại nhằm tránh xảy ra thiếu sót./.

Tin: Thanh Thiện - Ảnh: Nguyễn Hảo (Tịnh Biên)