Your Website Title
Phòng Tư pháp huyện kiểm tra công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018 tại xã Núi Voi
Ông Phan Văn Liền – Trưởng Phòng Tư pháp huyện làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với UBND xã Núi Voi để kiểm tra kết quả công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2018. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Trịnh Văn Mãi – Phó Chủ tịch UBND xã.

Description: C:\Users\PHAN_HUU\Downloads\IMG_20180717_144000.jpg

Tại buổi làm việc, đoàn tiến hành kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hành chính tư pháp…

Theo đó, trong 06 tháng đầu năm,  xã Núi Voi đã triển khai có hiệu quả các văn bản pháp luật mới, công tác xây dựng văn bản, kiểm tra, rà soát thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng, công tác đăng ký hộ tịch đạt kết quả tích cực, giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện đạt kết quả tốt. Phổ biến, giáo dục pháp luật được 03 cuộc, có trên 100 lượt người tham dự, tuyên truyền phổ biến pháp luật trên Đài Truyền thanh xã được 32 cuộc. Về công tác hòa giải, đã tiếp nhận 04 vụ, hòa giải thành 02 vụ, số lượng đầu sách trong tủ sách pháp luật của xã hiện có 42 đầu sách bao gồm: Tài liệu, sách, công báo và sách nghiệp vụ, hỏi đáp pháp luật…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đoàn đã ghi nhận những kết quả đạt được của xã Núi Voi  trong 06 tháng qua. Đồng thời, đề nghị UBND xã tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác Tư pháp 06 tháng cuối năm 2018; chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện đồng bộ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp để người dân nghe, hiểu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tư pháp./.

                                                                                  Phan Loan (Núi Voi)