Your Website Title
Tịnh Biên yêu cầu nghiêm túc chấp hành những quy định trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg
Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên đã chỉ đạo Thủ trưởng các phòng ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

Thực hiện giảm số lượng người tại nơi làm việc xuống dưới 50%, bố trí làm việc tại nhà, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thể hiện tính nêu gương, nghiêm túc chấp hành những quy định trong Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, không nên ra đường khi thật sự không cần thiết. Trong trường hợp đi công tác phải có giấy xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.  
Thời gian thực hiện từ ngày 26/7/2021 đến khi có văn bản chỉ đạo mới.- Người đứng đầu chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gây lây nhiễm dịch bệnh trong đơn vị do không chấp hành quy định phòng chống dịch theo quy định.

Nguồn Công văn 4574/UBND-VX
TTH