Your Website Title
Người dân trên địa bàn tỉnh không được phép ra đường từ 18 giờ cho đến 05 giờ sáng hôm sau
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản Số 773 /UBND-KGVX, ngày 27/7/2021 về việc tăng cường quản lý thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, số ca nhiễm trong cộng đồng liên tục gia tăng; Để kiểm soát chặt chẽ sự lây nhiễm, chủ động ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn tỉnh không được phép ra đường (lưu thông trên bộ và trên sông) kể từ 18 giờ cho đến 05 giờ sáng hôm sau, trừ trường hợp thật cần thiết như: cấp cứu, công vụ, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch hoặc thực hiện nhiệm vụ cấp bách theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai nội dung chỉ đạo nêu trên trên các phương tiện thông tin cho người dân được biết, chấp hành thực hiện, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo quy định.
Thời gian áp dụng kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới của Ủy ban nhân dân tỉnh.

TTH