Your Website Title
Ông Trần Bá Phước – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện làm việc với xã An Phú về công tác giảm nghèo 2018.
Ông Trần Bá Phước – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện dẫn đầu đoàn công tác của huyện vừa có buổi làm việc với xã An Phú về công tác giảm nghèo năm 2018. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Dương - Bí thư Đảng ủy xã; bà Lý Kim Thoa - Chủ tịch UBND xã An Phú.

       Tại buổi làm việc, địa phương đãg nêu  lên những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn như: Thiếu việc làm ổn định, chủ yếu làm theo mùa vụ; một số hộ không có khả năng lao động, bị khuyết tật, một số đối tượng ỷ lại vào sự giúp đỡ của chính quyền v.v. .. Theo thống kê, trong năm 2017, xã An Phú có 241 hộ nghèo, qua công tác rà soát đầu năm 2018, số hộ có thể đưa ra thoát nghèo là 148 hộ, hiện địa phương tiếp tục theo dõi khả năng thoát nghèo.

       Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, ôngTrần Bá Phước ghi nhận những kết quả  đạt được của xã An Phú trong công tác giảm nghèo thời gian vừa qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, địa phương cần rà soát lại các hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội và hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, để quan tâm, hỗ trợ, tạo công ăm việc làm cho người dân; tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, giúp người dân hiểu được cá nhân là chủ thể trong  việc giảm nghèo; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; hỗ trợ sản xuất để các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững./.

 

                                                                 Nguyễn Hảo (An Phú)