Your Website Title
Tịnh Biên tổ chức Hội nghị triển khai ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn huyện.
Chiều hôm qua, ngày 19-02, UBND huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị triển khai ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh AG về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Thành Huân – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Responsive image

Tại hội nghị, ông Trần Bá Phước – Phó Chủ tịch UBND huyện triển khai Công văn số 27 của UBND tỉnh AG về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh do vi rút Corona gây ra ( còn gọi là  COVID-19). Đồng thời, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện v.v.

Kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Huân – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cả hệ thống chính trị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh; các ban, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động triển khai trong nội bộ, cán bộ, công chức của đơn vị về tình hình, phương pháp phòng, chống dịch, chú trọng công tác phòng dịch tại các cơ sở lưu trú, báo cáo tình hình lưu trú chặt chẽ, thường xuyên, Ban quản lý các khu du lịch, cơ sở thờ tự trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh thiết thực, hiệu quả; nâng cao hiểu biết về việc phòng tránh dịch bệnh COVID-19, xây dựng các pano, áp phích tuyên truyền, hệ thống rửa tay bằng xà phòng đúng quy chuẩn tại các cơ sở giáo dục, khu công cộng; các ngành, địa phương cần bình tĩnh nhưng không bị động bất ngờ trước tình hình dịch bệnh; các đơn vị, khu vực biên giới phải chủ động trong công tác phòng, chống dịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng song ngữ ( tiếng kinh và Khmer)  tại các địa điểm công cộng, hướng tới mục tiêu phải khống chế dịch bệnh, không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Nguyễn Hảo (Tịnh Biên)