Your Website Title
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Tại điểm cầu tỉnh An Giang có ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Trực tuyến tại điểm cầu huyện Tịnh Biên, có ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện tham dự.

Responsive image

          Trên cơ sở nhận định tình hình thiên tai, rút kinh nghiệm từ thực tế chỉ đạo điều hành trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống thiên tai, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp từ phòng ngừa đến ứng phó và khắc phục hậu quả, nhằm giảm thiểu thiệt hại, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý các ngành, địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, làm cơ sở tổ chức triển khai thực thi đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” của các cấp chính quyền và người dân phù hợp với thực tiễn hiện nay. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các ngành, địa phương đặc biệt tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống thiên tai như: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, ưu tiên hộ dân phải di dời nhưng chưa có nhà ở hoặc vùng có nguy cơ cao không đảm bảo an toàn, bố trí nguồn kinh phí nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển, an toàn hồ chứa, cùng với đó, nghiên cứu ứng dụng khoa học sát với thực tiễn để nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo, xác định chi tiết các mức độ rủi ro đối với các loại hình thiên tai, đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai ngày càng cao của xã hội, nhất là trong dự báo mưa, định lượng, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, hợp tác, chia sẻ thông tin với các nước trong khu vực và quốc tế. Các cơ quan báo chí cũng đặc biệt quan tâm đưa thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời đối với công tác dự báo thời tiết, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống thiên tai./.

                                                            

 

Nguyễn Hảo ( Tịnh Biên)