Your Website Title
Đoàn công tác HĐND huyện giám sát cải cách thủ tục hành chính tại Vĩnh Trung
Sáng ngày 14/10/2020, Đoàn công tác do ông Mai Văn Kháng – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn giám sát cải cách thủ tục hành chính tại Vĩnh Trung. Tiếp và làm việc có đồng chí Nguyễn Minh Triết – Huyện ủy viên – Bí thư đảng ủy – Chủ tịch UBND xã.

Responsive image

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên và là giải pháp quan trọng chương trình công tác năm của UBND xã. Vì vậy, thời gian qua, UBND Vĩnh Trung tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND, nhằm thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đảm bảo bố trí cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa đúng quy định, gồm 2 công chức Tư pháp – Hộ tịch, riêng lĩnh vực văn hóa xã hội, Xây dựng – môi trường, Địa chính – nông nghiệp, đảm bảo mỗi vị trí 01 chức danh công chức. Hiện, Bộ phận Một cửa xã Vĩnh Trung đã triển khai sử dụng ứng dụng phần mềm dịch vụ công của tỉnh, phần mềm quản lý hộ tịch quốc gia; đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo phương châm “Chung tay cải cách hành chính”, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động giải quyết hồ sơ tại bộ phận “Một cửa”, đảm bảo cán bộ công chức thực hiện tốt đạo đức công vụ khi phục vụ nhân dân. Tổ chức niêm yết công khai các thủ tục hành chính; việc sử dụng, theo dõi, lưu trữ hồ sơ sổ sách; quy trình tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định. Tại đây, UBND xã cũng đã nêu lên một số khó khăn như: phần lớn trang thiết bị phục vụ tại Bộ phận Một cửa đã xuống cấp, thường xuyên hư hỏng; phần mềm quản lý hộ tịch quốc gia và dịch vụ công của tỉnh còn chồng chéo; công tác số hóa về thủ tục hành chính chưa thực sự đồng bộ.
Kết luận tại buổi làm việc, thường trực HĐND huyện đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính của xã Vĩnh Trung. Đồng thời, đề nghị địa phương cần tập trung tốt công tác tuyên truyền theo phương châm “Chung tay cải cách hành chính”, tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo UBND tỉnh, huyện; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính./.

Ngọc Mai (Vĩnh Trung)