Your Website Title
Huyện kiểm tra tiến độ thực hiện nông thôn mới xã Nhơn Hưng
Vừa qua, ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện dẫn đầu đoàn kiểm tra của huyện đến kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã biên giới Nhơn Hưng.

Responsive image

Tại buổi làm việc, đoàn được nghe lãnh đạo địa phương báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, với 49/49 chỉ tiêu. Đồng thời, cơ bản hoàn thành các bước để chuẩn bị công nhận xã nông thôn mới vào đầu tháng 7/2019. Ngoài ra, địa phương cũng nêu lên những khó khăn hiện nay đó là: Điểm sinh hoạt văn hóa xã thi công còn chậm; một số sở, ngành tỉnh chưa đến hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ minh chứng để địa phương bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đạt xã nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy và chính quyền xã Nhơn Hưng trong việc nỗ lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Những khó khăn, vướng mắc, địa phương cần nhanh chóng khắc phục để hoàn thiện hồ sơ minh chứng công nhận xã nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra./.

 

                             Tin: Thu Nga - Ảnh: Nguyễn Hảo (Tịnh Biên)