Your Website Title
Ban Kinh tế - Xã hội họp thẩm tra Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của UBND huyện
Sáng 12/7/2018, Ban Kinh tế - Xã hội – Hội đồng nhân dân huyện đã họp thẩm tra Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của UBND huyện. Tham dự có ông Mai Văn Kháng - Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Lưu Văn Đạo-Trưởng Ban Kinh tế - Xã hôi, ông Trần Bá Phước – Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các phòng, ban chuyên môn huyện.

Đại diện UBND huyện, ông Phạm Văn Ngon – Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện thông qua dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của UBND huyện; theo đó: trong 6 tháng đầu năm huyện thực hiện đạt và vượt 02/17 chỉ tiêu của Nghị quyết (dân số, và số lao động được giới thiệu, giải quyết việc làm); Còn 11 chỉ tiêu khả năng cuối năm sẽ đạt (tổng mức bán lẻ hàng hóa; thu ngân sách; giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên 01 ha đất canh tác; tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi; tỷ lệ đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng; số bác sĩ trên một vạn dân, tỷ lệ bảo hiểm y tế; tỷ lệ che phủ rừng; tỷ lệ hộ dân sử dụng thủy kế; thu gom chất thải rắn ở đô thị); 02 chỉ tiêu giảm nghèo và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới phải nổ lực thực hiện các giải pháp đồng bộ mới có thể đạt chỉ tiêu Nghị quyết; Có 02 chỉ tiêu không đạt (tỷ lệ học sinh bỏ học bậc trung học phổ thông không đạt), số giường bệnh trên 01 vạn dân.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\2.jpg

Trong 6 tháng đầu năm 2018 huyện đã dồn sức tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch tổ chức vui xuân đón Tết chu đáo, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn; tổng kết hoạt động các lĩnh vực năm 2017 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018. Tổ chức các chuyên đề trọng tâm về công tác giảm hộ nghèo; chuyên đề phát triển đô thị; bảo hiểm y tế học sinh và hoạt động Bộ phận Tiếp nhập và Trả kết quả của huyện; tăng cường chỉ đạo giảm tỷ lệ học sinh bỏ học sau Tết Nguyên đán. Tích cực, chủ động triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và các nguồn vốn thực hiện đầu tư xây dựng. Tích cực thu thuế đạt kế hoạch đề ra và kiên quyết xử lý nợ đọng thuế. Tăng cường hoạt động phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông; tích cực triển khai Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các điểm, khu du lịch năm 2018 đảm bảo đạt yêu cầu đề ra. Tăng cường thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, quan tâm công tác dân vận chính quyền, từ đó nhiều lĩnh vực được nhân dân đồng tình ủng hộ (vận động qùa tết hộ nghèo, xây cất xóa nhà tạm bợ, làm đường giao thông, vĩa hè, đèn công cộng, khuyến học…).

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\1.jpg

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như công tác chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nhân rộng các mô hình tiêu biểu còn chậm; Hoạt động các điểm, khu du lịch thu hút đông du khách dịp tết và rằm tháng giêng nhưng một số địa phương chưa chủ động tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt nên một số kết quả còn hạn chế (như lấn chiếm lòng lề đường, vĩa hè, an ninh trật tự, tuyên truyền ứng xử văn hóa…); Công tác quản lý địa bàn một số địa phương chưa tích cực chủ động ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, tuyến ĐT 955A phát sinh nhiều trường hợp xây cất trái phép. Thực hiện thủ tục hành chính có lúc có nơi còn trễ hẹn, chưa thực sự tạo sự hài lòng của người dân, công tác phối hợp giữa các ngành và các xã, thị trấn chưa chặt chẻ, đồng bộ. Công tác tuyên truyền, vận động một vài nơi chưa đi vào chiều sâu, chưa có phương thức phù hợp cho từng đối tượng, từng địa bàn nên một số mặt công tác còn khó khăn, hiệu quả hoạt động còn hạn chế. Từ những hạn chế, UBND huyện tiếp tục đề ra các giải pháp triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá – xã hội, an ninh – quốc phòng và công tác quản lý nhà nước để đạt được các chỉ tiêu Hội đồng nhân dân huyện đã đề ra.

Nhìn chung, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của UBND huyện về tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, Ban kinh tế - xã hội cũng cơ bản thống nhất với nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của UBND huyện, đồng thời sẽ trình thông qua Hội đồng nhân dân huyện trong kỳ họp sắp tới.

TTH