Your Website Title
HĐND thị trấn Tịnh Biên thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021
Hội đồng nhân dân thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên vừa tiến hành triệu tập đại biểu HĐND thị trấn khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021, để tổ chức kỳ họp lần thứ 14 nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020, đồng thời bàn giải pháp mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2021.

Responsive image

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Giang Lê Thanh Hải - Phó Chủ tịch HĐND thị trấn yêu cầu UBND thị trấn sớm triển khai thực hiện Nghị quyết đã được thông qua; đề nghị UBMTTQ, các đoàn thể và nhân dân phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết cùng với các cấp chính quyền quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021- 2025, cũng như trong năm 2021. Phó Chủ tịch HĐND thị trấn đề nghị: “Các Ban của HĐND, đại biểu HĐND thị trấn phát huy cao nhất vai trò, nhiệm vụ của mình tích cực theo dõi, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Đồng thời, làm tròn trách nhiệm của người đại biểu HĐND, gần gũi dân, nắm tâm tư nguyện vọng của người dân. Kinh thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý kỳ họp lần thứ 14 HĐND thị trấn khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021 đến giờ này đã thành công tốt đẹp. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp lần thứ 14 HĐND khóa XI”.
Tại kỳ họp này, các đại biểu tham dự đã nghiên cứu, xem xét và biểu quyết thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021; Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp của HĐND thị trấn năm 2021; về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách thị trấn năm 2021 và Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021- 2025./.

Hữu Ngọc (Đài tt Tịnh Biên)