Your Website Title
Đại biểu HĐND 2 cấp thị trấn Chi Lăng tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 12.
Các tổ Đại biểu HĐND 2 cấp thị trấn Chi Lăng, vừa có buổi tiếp xúc trên 120 cử tri, tại 3 khóm trên địa bàn thị trấn.

Responsive image

Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu HĐND 2 cấp lần lượt báo cáo tóm tắt với cử tri về kết quả sau kỳ họp lần thứ 12 HĐND thị trấn và một số vấn đề có liên quan khác,  nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trât tự an toàn xã hội; tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Qua đó, có 8 ý kiến của bà con cử tri kiến nghị với đại biểu HĐND 2 cấp cần quan tâm một số vấn đề như: Đề nghị cần sửa chữa hoặc làm lại đường cống nhà cô 2 Lệ (khóm 2) để mưa tới không tràn làm ngập lối đi, gây hôi thối và tắt nghẽn nữa; Đường Sư Vạn Hạnh vận động nhân dân lắp đặt đèn để đảm bảo trật tự an toàn trên toàn khu vực và hiện nay một số đoạn có mương thoát nước và một số đoạn không có mương, vào mùa mưa nước chảy tràn lên mặt đường, đề nghị cần nghiên cứu làm lại mương thoát nước; Tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý triệt để những hộ lấn chiếm lộ giới khi tỉnh lộ 948 làm xong để tránh tình trạng xây cất hàng rào lấn chiếm và có biện pháp xử lý những hộ chậm bàn giao mặt đường tỉnh lộ 948 cho đơn vị thi công,..
 Tiếp thu ý kiến của bà con cử tri 3 khóm, tổ Đại biểu HĐND 2 cấp lần lượt giải trình ngay tại buổi tiếp xúc. Đồng thời, ghi nhận những ý kiến không thuộc thẩm quyền, sẻ phản ánh cùng các ngành chức năng và trả lời cho bà con cử tri trong kỳ họp HĐND sắp tới./.

Bích Hồng (Chi Lăng)