Your Website Title
Đánh giá kết quả triển khai thí điểm mô hình camera an ninh trên địa bàn huyện do VNPT An Giang cung cấp dịch vụ
Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên, Nguyễn Thành Huân vừa chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả triển khai mô hình camera an ninh do VNPT An Giang cung cấp dịch vụ và triển khai lắp đặt, được triển khai thí điểm tại TT. Nhà Bàng và xã An Hảo.

Hệ thống camera thí điểm được lắp đặt bao gồm 25 camera (20 camera cố định và 5 camera xoay 360 độ), hệ thống có trung tâm giám sát đặt tại Công an huyện và 01 trạm giám sát tại Công an xã An Hảo, bước đầu hệ thống đã mang lại những kết quả thiết thực trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn xã An Hảo và TT. Nhà Bàng.

Responsive image

Phấn khởi trước kết quả đó, ông Nguyễn Thành Huân, Chủ tịch UBND huyện đã thống nhất chủ trương triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn huyện Tịnh Biên, trên cơ sở giao Công an huyện làm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành xây dựng Đề án trình HĐND huyện thông qua ngay tại kỳ họp định kỳ trong thời gian tới, đồng thời làm chủ đầu tư và chịu trách nhiệm chính trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.  

Hykhang