Your Website Title
Hội đồng nhân dân xã Nhơn Hưng họp bất thường bầu bổ sung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã và Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã
Chiều ngày 23/9/2019, Hội đồng nhân dân xã Nhơn Hưng khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) để miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã và Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

Đến dự có ông Mai Văn Kháng – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Hồ Thanh Nu – Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện. 

Responsive image

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nhơn Hưng khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Cao Quang Minh, song song đó, các đại biểu đã biểu quyết chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Nhơn Hưng khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lương Huy Hùng do thực hiện công tác cán bộ theo công văn số 822 – CV/BTCHU, ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ban tổ chức Huyện ủy Tịnh Biên.

Responsive image

 Kỳ họp tiến hành bỏ phiếu kín bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hưng khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ông Cao Quang Minh – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; bầu ông Lương Huy Hùng - Phó Bí thư Đảng uỷ xã Nhơn Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nhơn Hưng khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 20121./.

Việt Hồng ( Nhơn Hưng)