Huyện Tịnh Biên tổ chức tập huấn kiến thức bình đẳng giới
Vừa qua HĐND huyện Tịnh Biên phối hợp Sở Tư pháp tổ chức lớp tập huấn kiến thức bình đẳng giới cho đại biểu HĐND huyện.

Responsive image
 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe ông Cao Thanh Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp triển khai một số văn bản pháp luật về bình đẳng giới, gồm:  Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; Nghị định số 70-NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới; Nghị định quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, hình thức xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới và biện pháp khắc phục; kế hoạch thực hiện Đề án “ Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bình đẳng giới.

Responsive image
 

Qua đó, giúp cho đại biểu HĐND huyện nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mình về công tác phụ nữ và bình đẳng giới để quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt Luật bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phụ nữ phát huy vai trò, vị thế của mình trên mọi lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước./.

Tin: Thu Nga - Ảnh: Thanh Thiện (Đài TT Tịnh Biên)