Your Website Title
UBND huyện Tịnh Biên tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện
Ngày 25/03/2021, UBND huyện Tịnh Biên tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang do ông Đặng Hồng Tuấn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc có sự hiện diện của ông Lâm Văn Bá, Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Trần Bá Phước, UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung Tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tịnh Biên, cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Lao động – TBXH, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Dân tộc, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Y tế, Bưu điện Tịnh Biên, Chi cục thuế khu vực Tịnh Biên-Tri Tôn, cùng các cơ quan đơn vị liên quan. Thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết Huyện ủy giao về công tác thực hiện chính sách BHYT, BHXH, BHTN trên địa bàn huyện, UBND huyện đã chủ động, bám sát sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Huyện ủy, kịp thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm ASXH; ban hành văn bản chỉ đạo công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện.

Responsive image

Cùng với sự phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban ngành liên quan và sự nỗ lực, cố gắng của tập thể công chức, viên chức, nhân viên cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Tịnh Biên, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện, đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cụ thể, số người tham gia BHXH bắt buộc là 3.838 người, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Số người tham gia BHXH tự nguyện 1.760 người, đạt 77,53% chỉ tiêu kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 3.021 người, đạt 100,10% chỉ tiêu kế hoạch. Số người tham gia BHYT là 108.587 người tham gia, tỷ lệ độ bao phủ đạt 99,83% dân số. Riêng nhóm đối tượng học sinh, năm học 2020-2021 có 100% học sinh tham gia BHYT (duy trì 02 năm liên tục). Công tác chi trả BHXH, BHYT, BHTN luôn được triển khai đầy đủ và kịp thời cho đối tượng thụ hưởng. Công tác ứng dụng CNTT và CCHC tiếp tục được duy trì và phát huy…
Tại buổi làm việc, UBND huyện cũng đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan về thực hiện các chỉ tiêu được giao về BHYT, BHXH tự nguyện.

Responsive image

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc BHXH tỉnh An Giang, Đặng Hồng Tuấn biểu dương những kết quả, mà huyện Tịnh Biên cũng như cơ quan BHXH huyện Tịnh Biên đã đạt được trong năm qua, đồng thời, ghi nhận các ý kiến, đế xuất của huyện Tịnh Biên. Qua đó, ông yêu cầu cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, tăng cường, chủ động tham mưu cho UBND huyện về công tác triển khai thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện. Đồng thời, nhấn mạnh việc đẩy mạnh cải cách TTHC và ứng dụng CNTT để quản lý công việc đạt hiệu quả cao; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả việc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi người tham gia... Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành BHXH, BHYT; kiên quyết phối hợp xử lý, chấn chỉnh các cá nhân, đơn vị vi phạm chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; bảo đảm giải quyết đúng và kịp thời các chế độ cho người tham gia và thụ hưởng…tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân; triển khai ứng dụng VssID-BHXH số trên nền tảng thiết bị di động. 

Hy khang