Your Website Title
UBND huyện chỉ đạo tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ
Thời gian qua, tại một số địa phương trên cả nước đã xảy ra những vụ nổ có nguồn gốc từ vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn, hoạt động sản suất, kinh doanh và cuộc sống của nhân dân. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong quản lý vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ. Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên yêu cầu:

Công an huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tác hại của vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ, để nhân dân biết và phòng ngừa sự cố xảy ra. Đồng thời, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự (CHQS) huyện tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm các cơ sở, điểm thu mua phế liệu, người dân thu gom, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ. Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Ban CHQS huyện phối hợp với Công an huyện và các lực lượng có liên quan quản lý chặt chẽ và xử lý triệt để đối với số bom mìn, đạn dược, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh thu gom được và sau khi rà phá, tuyệt đối không để lọt ra bên ngoài. Chủ trì kiểm tra việc chấp hành nghiêm các quy định trong xử lý bom mìn, vật liệu nổ, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh gas, xử lý các trường hợp sang chiếc, nạp gas trái phép, không đúng quy định, kinh doanh gas kém chất lượng, vô bình gas ghi giả mạo tên thương hiệu, tên thương nhân khác. Đài Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn về vũ khí, vật liệu nổ, vật liệu dễ cháy nổ cho nhân dân.

Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Nguồn Công văn 778 /UBND-NC ngày 09/3/2018

TTH