Tịnh Biên triển khai chương trình công tác năm 2018
UBND huyện Tịnh Biên vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn để triển khai chương trình công tác và phát động giao ước thi đua năm 2018. Đến dự, có Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND. Đồng chí Nguyễn Thành Quân – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

          Trên cơ sở những kết quả và thành tựu đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Năm 2018, huyện  Tịnh Biên đề ra các nhóm chỉ tiêu và giải pháp cụ thể của 203 đầu công việc được giao cho các ngành, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND 14 xã, thị trấn để triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, đó là: tiếp tục hoàn tất thủ tục nâng huyện lên thị xã; tranh thủ các nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng phát triển đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; chủ động khai thác và phát triển kinh tế biên giới, gắn với dịch vụ, du lịch, chỉnh trang đô thị; kết nối các khu chức năng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và khu du lịch Núi Cấm, gắn kết chuổi phát triển các khu vực trung tâm của vùng; tập trung triển khai hiệu quả các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn, nhất là các dự án phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và dự án đầu tư của doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt công tác dân vận chính quyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp công dân…

          Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua giữa các cụm, khối thi đua trong toàn huyện năm 2018.

          Dịp này, UBND huyện đã khen thương cho 18 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017./.

 

Thanh Thiện (Đài TT Tịnh Biên)