Your Website Title
Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện phối hợp Công an huyện tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm, phòng, chống mua bán người tại xã Vĩnh Trung
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Công an huyện Tịnh Biên vừa tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm; phòng, chống mua bán người tại xã Vĩnh Trung. Đến dự có, ông Huỳnh Thanh Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng ban, ngành, đoàn thể và các ban ấp.

Responsive image

Hiện nay, tệ nạn ma túy đang trở thành hiểm họa lớn của nhân loại, hậu quả do tệ nạn ma túy gây ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Tệ nạn ma túy, mại dâm cũng là nguyên nhân phát sinh tội phạm, gây mất trật tự an toàn xã hội. Buổi truyền thông không chỉ cung cấp nhiều kiến thức quan trọng liên quan đến Bộ Luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009; hay dấu hiệu nhận biết khi con em sử dụng ma túy và thông tin địa chỉ khi cần tư vấn về cai nghiện, thông qua đó, còn góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về ma túy, những nguy cơ tác hại, hậu quả của việc sử dụng ma túy đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội.
Đồng thời, buổi truyền thông còn thông tin nhanh Luật Phòng, chống mua bán người gồm 8 chương, 58 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012, xác định rõ những hành vi bị nghiêm cấm, bao gồm: Hành vi mua bán người theo quy định của Bộ luật Hình sự và các hành vi trực tiếp liên quan đến việc mua bán người mà Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia liệt vào danh sách các hành vi buôn bán người để điều chỉnh một cách đầy đủ, toàn diện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này./.

Ngọc Mai (Vĩnh Trung)