Your Website Title
Triệu tập kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện Tịnh Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bùi Thiện Tâm vừa ký Quyết định số 12/QĐ-HĐND ngày 21/11/2018 triệu tập kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện Tịnh Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, Kỳ họp diễn ra trong hai ngày, từ ngày 13 đến 14 tháng 12 năm 2018. Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 13/12/2018 tại Hội trường huyện Tịnh Biên.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\hd.jpg

Các đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2018

Tại kỳ họp, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các đơn vị sẽ thông qua các báo cáo chuyên đề như: Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách huyện năm 2018 và nhiệm vụ thu, chi ngân sách huyện năm 2019; kế hoạch vốn và danh mục đầu tư công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách huyện; báo cáo thực trạng và phát triển hạ tầng đô thị; báo cáo thực trạng và giải pháp công tác quản lý cán bộ viên chức và người lao động trong ngành giáo dục và quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị năm học; giải pháp nâng cao y đức và chất lượng khám, điều trị tại Trung tâm Y tế; giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính…

Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện báo cáo công tác kiểm sát, Chánh án Tòa án nhân dân huyện báo cáo công tác xét xử và đại diện lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân huyện sẽ giành nhiều thời gian để thảo luận, đóng góp ý kiến các báo cáo, tờ trình của UBND huyện; chất vấn và trả lời chất vấn; thảo luận, đóng góp ý kiến, lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức danh do Hội đồng nhân huyện bầu; đồng thời kết thúc kỳ họp dự kiến sẽ thông qua 9 Nghị quyết của kỳ họp.

TTH