Your Website Title
Hội đồng nhân dân xã An Nông hoàn thành nội dung kỳ họp lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2021- 2026
Sáng ngày 7/9/2021, Hội đồng nhân dân xã An Nông triệu tập kỳ họp lần thứ II, khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; cũng như thảo luận và biểu quyết một số nội dung quan trọng khác.

Responsive image

Phát biểu khai mạc kỳ họp,  đồng chí Mai Văn Kháng- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, nêu rõ: “Kỳ họp này diễn ra vào thời điểm, toàn xã ta đang ra sức thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025 và đang giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19. Trong năm 2021, dưới sự lãnh đạo sâu sắc của Đảng ủy, giám sát tích cực của Hội đồng nhân dân, điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân xã, nỗ lực của các ngành, doanh nghiệp, sự cố gắng vươn lên của nhân dân trong xã, kinh tế - xã hội của xã đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19, đang giãn cách xã hội nên một số chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân thực hiện đạt chưa cao. Tôi đề nghị các ngành cố gắng hơn nữa đến cuối năm 2021 các chỉ tiêu mà Nghị quyết đưa ra đạt và vượt hơn”. 
Các đại biểu thảo luận về các báo cáo của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân, báo cáo và tờ trình của Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã. Trọng tâm là làm rõ những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế trong tổ chức, điều hành, thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách; công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu  năm và đề ra phương hướng, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện chuyển đổi cây trồng từ lúa sang hoa màu, kết quả thực hiện mô hình công nghệ cao; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2021, nêu lên những thuận lợi, khó khăn và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Kỳ họp cũng đa xem xét và biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020 và Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã An Nông năm 2022./.

Hữu Ngọc (An Nông)