Your Website Title
Hội nghị tiếp xúc cử tri Hội Đồng Nhân Dân Thị trấn Chi Lăng
Tại văn phòng 3 khóm trên địa bàn thị trấn Chi Lăng vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri HĐND 02 cấp.

Responsive image

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện HĐND thị trấn đã báo cáo với cử tri kết quả sau kỳ họp thứ 12, HĐND thị trấn khóa XI, tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên địa bàn và việc giải quyết các ý kiến cử tri trên địa bàn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã đề xuất những ý kiến như: thúc đẩy công trình xây dựng tỉnh lộ 948 để thuận tiện cho người dân đi lại và phát triển sản xuất; tình trạng lấn chiếm lòng lề đường trong khu vực chợ và tỉnh lộ 948 trả lại đường thông hè thoáng tạo vẽ mỹ quan đô thị; đề nghị cán bộ, lãnh đạo các cấp lắng nghe nhiều hơn ý kiến của người dân, gần gũi với dân hơn; lắp đặt Camera tại các trụ điện trên địa bàn nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho người dân. Ngoài ra, nhiều ý kiến liên quan đến chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, vấn đề đất đai... cũng được cử tri phản ánh.
Sau khi nghe ý kiến của cử tri, đại diện lãnh đạo địa phương đã trả lời một số kiến nghị của cử tri đã tiếp thu và giải trình, làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị và chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Thanh Thanh ( Chi Lăng )