Your Website Title
Đồng chí Ngô Hồng Yến - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nội vụ - Đại biểu HĐND tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri thị trấn Tịnh Biên
Đoàn Đại biểu HĐND 03 cấp do Đồng chí Ngô Hồng Yến – Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Nội vụ - Đại biểu HĐND tỉnh An Giang làm trưởng đoàn vừa có buổi tiếp xúc cử tri thị trấn Tịnh Biên trước kỳ họp HĐND 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri nghe Đại biểu HĐND 3 cấp báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển về kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và  phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng  cuối năm 2018. Phần lớn bà con cử bày tỏ niềm vui mừng trước sự phát triển của tỉnh, huyện và địa phương. Đồng thời, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đời sống của người dân như:  cần có chế tài xử lý hình sự đối với các hành vi mua bán thuốc bảo vệ thực vật và thực phẩm giả; ngành chức năng quan tâm xúc tiến đầu tư Khu công nghiệp Xuân Tô và Khu siêu thị miễn thuế Tịnh Biên để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thị trấn; xây dựng hệ thống nước thãi ở chợ Tịnh Biên, đồng thời, đề nghị tỉnh nên quan tâm công tác đào tạo nghề, gắn với việc làm cho lao động nông thôn...

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn đã tiếp thu, trả lời làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến, kiến nghị vượt  thẩm quyền  được Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ghi nhận và sẽ chuyển  đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết./.

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)