Your Website Title
Tịnh Biên đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP giai đoạn 1 năm 2020
UBND huyện Tịnh Biên vừa tổ chức buổi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP giai đoạn 1 năm 2020 đối với 7 sản phẩm thuộc 2 chủ đề kinh tế gồm: Rượu cà na thuộc Hộ kinh doanh Hòa Kiều; rượu thốt nốt (29 độ), vang thốt nốt, nước màu thốt nốt, đường thốt nốt dạng bột, đường thốt nốt tán viên và đường thốt nốt cô đặt của Công ty TNHH MTV phát triển đặc sản vùng miền Trần Gia.

Responsive image

Qua một ngày làm việc nghiêm túc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện xét trên nhiều khía cạnh về hồ sơ minh chứng, nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, mùi, vị, màu sắc, nhản mác, phong cách bao bì… của 7 sản phẩm trên. Kết quả: Sản phẩm đường thốt nốt dạng bột, đường thốt nốt tán viên, đường thốt nốt cô đặt, nước màu thốt nốt, vamg thốt nốt đạt sản phẩm hạng 4 sao cấp huyện; còn lại 2 sản phẩm rượu thốt nốt  (29 độ) và rượu cà na đạt sản phẩm hạng  3 sao cấp huyện.
Kết thúc quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp huyện, Hội đồng đánh giá, phân hạng phẩm OCOP huyện Tịnh Biên sẽ chuyển hồ sơ về tỉnh để tiếp tục được đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp tỉnh, nhằm đổi mới, sáng tạo, nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm đảm bảo các quy định theo bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP do Trung ương ban hanh.

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)