Your Website Title
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tại Công văn số 988/UBND-KGVX ngày 18/9/2020, UBND huyện Tịnh Biên vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nội dung sau:...

Cần quán triệt sâu sắc chủ trương về thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường tuyên truyền hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch trong tình hình mới, đề cao cảnh giác, thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn tại các cơ sở và hoạt động thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.
UBND các xã, thị trấn phối hợp Phòng Y tế, Công an huyện tăng cường kiểm tra, bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới: nhắc nhở việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, dần hình thành thói quen, nếp sống phù hợp trong tình hình mới để giữ an toàn cho bản thân và xã hội. Chủ động chuẩn bị các kịch bản, ứng phó các tình huống xảy ra của dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt các cơ sở khám chữa bệnh, tại cơ quan, cơ sở sản xuất có lượng lao động lớn, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; thường xuyên tổ chức tập huấn các biện pháp ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.
Tập trung chuẩn bị tốt các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội. Việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phải bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Các đơn vị, doanh nghiệp, tập thể và cá nhân tích cực xác lập trạng thái bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch. 
Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Phối hợp với các phòng, ban, ngành để phổ biến và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới. Đối với khách quốc tế nhập cảnh phải thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch trong suốt quá trình nhập cảnh, đi lại, làm việc trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi xuất hiện ca mắc bệnh phải truy vết các trường hợp có nguy cơ, khoanh vùng và cách ly thật gọn, dập dịch triệt để. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch trong các cơ sở y tế không để dịch bệnh lây lan trong các cơ sở y tế. Tăng cường và mở rộng triển khai hoạt động khám chữa bệnh từ xa, ứng dụng công nghệ thông tin để thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương nâng cao năng lực cán bộ y tế trong toàn tuyến.
Các đơn vị Biên phòng, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trạm kiểm dịch y tế cửa khẩu phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh quản lý chặt chẽ việc xuất nhập cảnh tại khu vực biên giới; không để nhập cảnh trái phép, nhập cảnh không đúng đối tượng. Lực lượng Biên phòng, Công an huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn giáp biên giới tiếp tục kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép.
Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện, Đài Truyền thanh huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để người dân (đặc biệt là người cao tuổi, có bệnh lý nền) luôn đề phòng dịch bệnh nhưng không gây hoang mang. Tiếp tục khuyến cáo mạnh mẽ việc khai báo y tế tự nguyện và cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ truy vết nhanh các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh. 

TTH