Your Website Title
Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Nguyễn Thành Huân kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Thới Sơn
Mới đây, đồng chí Nguyễn Thành Huân - Chủ Tịch UBND huyện làm trưởng đoàn cùng với các thành viên Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện đã có buổi làm việc với UBND xã Thới Sơn về công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Nguyễn Thị Hiền - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng các ban ngành có liên quan.

Responsive image

Theo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao,đến nay, xã Thới Sơn đã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí, với 35/35 chỉ tiêu, đạt 100%. Trên cơ sở rà soát kết quả của từng tiêu chí, các thành viên Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện đề ra một số giải pháp thực hiện đối với từng tiêu chí; tăng cường công tác tuyên truyền; huy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư củng cố và nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới đạt được, tiếp tục hoàn thành hồ sơ minh chứng, tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra.
Đồng chí Nguyễn Thành Huân - Chủ Tịch UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của địa phương trong việc tổ chức, huy động các nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn. Đồng chí yêu cầu cần điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; quy hoạch lại giao thông nông thôn điều chỉnh theo hướng đô thị phát triển xã nông thôn mới nâng cao, quy hoạch phát triển kinh tế tiểu vùng như phát triển du lịch tâm linh gắn với rừng Tràm Trà Sư và vườn sinh thái. Đồng thời, đề nghị Phòng Văn hóa- Thông tin huyện, Bưu điện huyện, phòng NN và PTNT và chính quyền địa phương hoàn chỉnh các hồ sơ minh chứng còn thiếu, tìm ra những vướng mắc, khó khăn để có giải pháp hỗ trợ kịp thời./.

Minh Ngọc (Thới Sơn)