Your Website Title
Điện lực Tịnh Biên tuyên truyền an toàn điện và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện tại thị trấn Chi Lăng
Điện lực Tịnh Biên vừa phối hợp UBND thị trấn Chi Lăng tổ chức buổi tuyên truyền an toàn điện và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cho 40 lượt cán bộ và người dân trên địa bàn Khóm 1.

Responsive image

Tại buổi tuyên truyền ông Cao Huỳnh Trúc Ngân – Cán bộ An toàn Điện lực Tịnh Biên đã linh hoạt chắt lọc những nội dung gần gũi thiết thực của Nghị định số 14, ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện gồm 4 chương, 27 điều và lồng ghép các hình ảnh, video clip sinh động nhằm truyền đạt tất cả kiến thức, kinh nghiệm của mình để cán bộ và người dân hiểu, tiếp nhận và vận dụng một cách dễ dàng và hiệu quả khi có tình huống xảy ra, biết cách chọn thiết bị tiết kiệm điện cũng như những biện pháp phòng tránh tai nạn do bị điện giật, tuyên truyền những nội dung cơ bản về các biện pháp sử dụng điện an toàn và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp theo quy định của pháp luật, phân tích những tai nạn và hiểm họa do sử dụng điện không an toàn và do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp gây ra, từ đó đưa ra các biện pháp phòng tránh phù hợp. 
Qua buổi tuyên truyền, người dân đã phần nào hiểu rõ tầm quan trọng của lưới điện quốc gia và sự nguy hiểm, ảnh hưởng của lưới điện đến tính mạng, tài sản của mình nếu vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cáo áp. Mặt khác, chính quyền địa phương cũng nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc quản lý, kiểm tra, đôn đốc người dân chấp hành các quy định về an toàn điện và xử lý các hành vi vi phạm an toàn lưới điện cao áp./.
 
  Bích Hồng (Chi Lăng)