Your Website Title
Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri 2 xã An Cư và An Nông trước kỳ họp thứ XI
Tại xã An Nông, ông Nguyễn Văn Tứ - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và xã vừa có buổi tiếp xúc với gần 80 cử tri xã An Cư và An Nông trước kỳ họp lần thứ XI.

Responsive image

Tại đây, bà con cử tri được nghe Đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, nêu lên những tồn tại, hạn chế, cũng như phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019.

Responsive image

Qua đó, cử tri hai địa ph  ương vui mừng phấn khởi trước những kết quả đạt được những tháng đầu năm và thống nhất cao các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới./.

Hữu Ngọc (An Nông)