Your Website Title
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2018
UBND huyện Tịnh Biên vừa có văn bản đề nghị các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018).

Theo đó, Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp Đài Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn phải thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác thương binh - liệt sĩ của Đảng, Nhà nước và toàn dân trong 71 năm qua để ghi nhớ công lao của các liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh đã hy sinh cống hiến trong sự nghiệp kháng chiến giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, tích cực hưởng ứng các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Quản lý, giữ gìn tốt, đảm bảo trang nghiêm phần mộ liệt sĩ tại các Nghĩa trang liệt sĩ, tại các công trình, nhà bia ghi danh liệt sĩ trên địa bàn huyện. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời, minh bạch các chế độ chính sách ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Tổ chức trao tặng quà theo mức quy định của UBND tỉnh và quà của Chủ tịch nước tới người có công trước kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý và thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi đối với người có công tại các xã, thị trấn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm hoặc tiêu cực trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công; thu hồi nộp về ngân sách các khoản chiếm dụng, hưởng sai chế độ ưu đãi đối với người có công. Tập trung thực hiện tốt công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg đúng tiến độ đề ra. Tiếp tục rà soát, giải quyết hồ sơ liệt sĩ, thương binh tồn đọng, phấn đấu đến cuối năm 2018, huyện Tịnh Biên không còn hồ sơ tồn đọng xác nhận hồ sơ liệt sĩ, thương binh.

Phát động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách cải thiện cuộc sống, đặc biệt quan tâm đến các gia đình chính sách có nhiều khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm lo, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Đối với UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; tùy tình hình thực tế tổ chức họp mặt ôn lại truyền thống cách mạng; biểu dương người tốt, việc tốt, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức Lễ viếng, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại các nhà bia ghi danh, đài tưởng niệm liệt sĩ ở địa phương.

Nhằm duy trì và phát huy hiệu quả những hoạt động thường xuyên thể hiện tình cảm, trách nhiệm của xã hội đối với phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc người có công với cách mạng nói chung và công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ nói riêng, các cấp, các ngành, các đơn vị và địa phương cần quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả để thiết thực kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018)./.

TTH