Your Website Title
Tịnh Biên tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua trên địa bàn huyện 09 tháng đầu năm 2018
Phòng Nội vụ huyện Tịnh Biên vừa tổ chức họp rà soát, đánh giá sơ lược kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua trên địa bàn huyện 09 tháng đầu năm 2018. Ông Trần Bá Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì cuộc họp.

          09 tháng đầu năm nay, đa số các chỉ tiêu thi đua của huyện đều thực hiện đạt và vượt so với chỉ tiêu UBND huyện giao và các ngành đăng ký thi đua với hội đồng thi đua khen thưởng huyện. Ngay từ đầu năm, nhờ có sự chủ động, quan tâm lãnh, chỉ  đạo trong công tác thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực, nên các chỉ tiêu thi đua đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng như: Chỉ tiêu số lao động được giải quyết việc làm 5.593 lao động, đạt 124,1%; Quỹ đền ơn đáp nghĩa huy động được trên 700 triệu đồng, đạt 130,45% so với chỉ tiêu đề ra; Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt tỷ lệ 105%, với 2.569 tỷ đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện được trên 179 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 104,77% v.v.

          Tại cuộc họp, các ban, ngành, đoàn thể huyện cũng đã nêu lên những khó khăn, trong quá trình thực hiện. Từ đó, bàn bạc, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu thi đua trong những tháng cuối năm 2018./.

                                                                    Nguyễn Hảo  ( Đài TT Tịnh Biên)