Your Website Title
Tịnh Biên ban hành Kế hoạch tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi
Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên vừa ban hành Kế hoạch tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 nhằm thể hiện sự quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Tuyên truyền về ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ, nâng cao trách nhiệm của gia đình, con cháu có nghĩa vụ phụng dưỡng ông, bà, cha, mẹ. Nâng cao lòng kính trọng của cộng đồng xã hội đối với người cao tuổi.

Qua việc tổ chức chúc thọ, mừng thọ sẽ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động gia đình và xã hội nâng cao lòng kính trọng với các cụ cao tuổi, động viên tinh thần để các cụ sống vui, sống khỏe. Phát huy vai trò của người cao tuổi trong các phong trào và sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công tác tổ chức thực hiện chu đáo, trang trọng, vui vẻ, tiết kiệm; thể hiện lòng kính trọng người cao tuổi, chú trọng đến yếu tố văn hóa, tinh thần để các cụ sống vui, sống khỏe, sống lâu hơn cùng con cháu và cộng đồng.

Đối với người cao tuổi tròn 100 tuổi sẽ do Chủ tịch Nước chúc thọ, tặng quà (500.000 đồng và 5 mét vải lụa) và gửi Thiếp mừng thọ; Người cao tuổi tròn 90 tuổi do Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ, tặng quà (300.000 đồng và một phần quà trị giá 100.000 đồng) và gửi Giấy mừng thọ; Người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi do Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức chúc thọ, tặng quà (mức quà tặng là 200.000 đồng/người, bao gồm 100.000 đồng tiền mặt và 100.000 đồng tiền quà) và Giấy mừng thọ.

Huyện sẽ thành lập đoàn đến thăm và tặng quà cho các cụ tròn 100 tuổi và tròn 90 tuổi; xã sẽ thành lập đoàn đi thăm và tặng quà cho các cụ tròn 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi; thời gian từ ngày 18/01/2019 đến ngày 30/01/2019.

Được biết, tính đến ngày 30/10/2018, trên địa bàn huyện có tổng số 1.315 người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi. Trong đó, tròn 70 tuổi có 561 người, tròn 75 tuổi có 304 người, tròn 80 tuổi có 199 người, tròn 85 tuổi có 161 người, tròn 90 tuổi có 58 người, tròn 95 tuổi có 19 người, tròn 100 tuổi có 01 người và trên 100 tuổi có 12 người.

Nguồn Kế hoạch 200/KH-UBND

TTH