Your Website Title
Năm 2020 huyện Tịnh Biên tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại đình kỳ các xã giáp biên giới Việt Nam – Campuchia
Năm qua, huyện Tịnh Biên thường xuyên tổ chức họp cụm các xã biên giới với các địa phương giáp biên giới của nước bạn Campuchia, nhằm trao đổi cho nhau về tình hình công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Responsive image

Năm qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực giáp biên ổn định; phòng, chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới, giữa các xã giáp biên luôn được duy trì; đời sống vật chất tinh thần của cư dân 02 bên biên giới không ngừng được nâng cao, giữ vững được mối quan hệ giữa chính quyền hai bên. Điều đáng ghi nhận là hai bên đều tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, quy chế biên giới của mỗi nước, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước qua lại thăm thân nhân, mua bán, trao đổi hàng hóa cũng như tham quan.

Responsive image

Việc tổ chức họp cụm định kỳ nhằm giúp cho chính quyền các xã Nhơn Hưng, An Nông, An Phú và thị trấn Tịnh Biên, đảm bảo thông tin kịp thời, phối hợp giải quyết khi có vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới đạt kết quả tốt, trên tinh thần đoàn kết, giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển./.

Phan Hữu (Tịnh Biên)