Your Website Title
Tịnh Biên tổng kết thực hiện Đề án 129 và 130 của UBND tỉnh
Ngày 6/11, UBND huyện Tịnh Biên tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Đề án số 129 và 130, của UBND tỉnh và kế hoạch số 08 của UBND huyện về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và lực lượng dự bị động viên trên địa bàn huyện” giai đoạn 2017-2020.

Responsive image

Theo đó, qua 4 năm thực hiện Đề án, cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở có sự nổ lực cao trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng DQTV, chất lượng tổng hợp ngày càng được nâng lên, tổ chức biên chế tinh gọn, đủ thành phần, các chế độ chính sách được đảm bảo; công tác huấn luyện cho quân nhân dự bị từng bước đi vào nề nếp. Từ đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sỡ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.
Hiện nay, toàn huyện xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,53% so dân số, với quy mô tổ chức hơn 20 trung đội, chất lượng đảng viên chiếm 24%. Hàng năm, công tác huấn luyện cán bộ, chiến sĩ DQTV luôn đúng phân cấp, kết quả huấn luyện đạt từ 75% đến 80% khá, giỏi. Hàng năm tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ và các hình thức khác đạt từ 25 – 28%, trong 4 năm qua đã tổ chức được 12/14 đợt diễn tập cấp xã, thị trấn, đạt tỷ lệ 85%. Bên cạnh đó, các mặt công tác như: quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ quân sự; các mục tiêu về công tác đào tạo nguồn được quan tâm đúng mức...
Từ hiệu quả các mặt công tác trên, đã phát huy tốt vai trò tham mưu của cơ quan quân sự với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời là trung tâm đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, cùng với sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, trong đó lực lượng DQTV, DBĐV đóng vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 23 tập thể và 65 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên giai đoạn 2017-2020./.

Thanh Thiện (Tịnh Biên)