Your Website Title
Tịnh Biên tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2018
Sáng ngày 15/11, tại quảng trường huyện Tịnh Biên, UBND huyện và phòng LĐTBXH tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 với chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”. Đến dự và phát biểu huấn thị có ông Trần Bá Phước – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện.

          Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hàng năm theo Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020. Đây là năm thứ ba huyện Tịnh Biên tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới nhằm tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ và phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ, trẻ em, người làm công tác bình đẳng giới, bảo chăm sóc trẻ em. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt, đây là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động chiến dịch truyền thông, đẩy mạnh các hoạt động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên phạm vi toàn huyện.

          Phát biểu tại Lễ phát động, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Trần Bá Phước, nhấn mạnh: “huyện Tịnh Biên đánh giá cao sự tham gia của các ban ngành, hội, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới. Qua đây, UBND huyện yêu cầu các phòng, bàn, ngành, địa phương đẩy mạnh thực thi pháp luật về bình đẳng giới, nhất là Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động thay đổi nhận thức, hành vi trong mỗi người dân, nhất là nam giới. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.

          Ngay sau lễ phát động, đội ngũ CBCNVC.LĐ và lực lượng đoàn thanh niên đã diễu hành trên các trục lộ và xã, thị trấn biên giới, mang theo thông điệp “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương” nhằm mong muốn tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến mọi tầng lớp trong xã hội về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng an toàn, bình đẳng cho tất cả mọi người./.

 

Thanh Thiện (Tịnh Biên)