Your Website Title
Sơ kết hoạt động Câu lạc bộ (CLB) Hưu trí huyện Tịnh Biên 6 tháng đầu năm 2018.
CLB Hưu trí huyện Tịnh Biên vừa tổ chức sơ kết đánh giá hoạt động 06 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm 6 tháng cuối năm 2018.

06 tháng đầu năm nay, hội viên CLB Hưu trí huyện luôn phát huy tốt vai trò tham mưu, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền và tham gia học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của trên, nhất là cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần cùng Đảng và Nhà nước thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện.

Trong 06 tháng qua, Hội đã kết nạp mới 19 hội viên, nâng tổng toàn huyện có 379 hội viên; Ban liên lạc CLB Hưu trí  huyện đã thăm hỏi 50 hội viên; tổ chức mừng thọ cho 33 đồng chí tròn 70,75,80 tuổi trở lên và 75 đồng chí 40 năm tuổi đảng. Điều đáng trân trọng là các hội viên Hưu trí đều duy trì tập luyện thể dục dưỡng sinh, đi bộ, đánh cờ tướng để nâng cao sức khỏe và duy trì CLB đờn ca tài tử để nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, hội viên.

Những tháng cuối năm 2018, CLB Hưu trí huyện tiếp tục phát huy vai trò của mình, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; làm tốt công tác tuyên truyền, phản biện xã hội; điều tra thống kê hội viên tròn 70,75 và 80 tuổi để tổ chức mừng thọ. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm sóc cán bộ hưu trí những lúc khó khăn, ốm đau, hoạn nạn./.

 

                   Tin: Thu Nga - Ảnh: Nguyễn Hảo ( Đài TT Tịnh Biên )