Your Website Title
Tịnh Biên tập huấn công tác quản lý và lập bản kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Để chuẩn bị tốt cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện Tịnh Biên, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Tịnh Biên vừa tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý và lập bản kê hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở đợt 1 năm 2019 cho các đồng chí là Ban chỉ đạo của 14 xã, thị trấn và trên 60 điều tra viên của xã An Nông và thị trấn Tịnh Biên.

Lớp tập huấn được diễn ra 1 ngày, các điều tra viên được nghe triển khai Chỉ thị số 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc chuẫn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 và triển khai 1 số văn bản liên quan khác. Bên cạnh đó, các điều tra viên được Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện hướng dẫn cách thu thập thông tin, lập bảng kê hộ và bảng kê nhân khẩu đặc thù tại mỗi địa bàn điều tra.

Theo đó thời gian điều tra lập bảng kê sẽ được tiến hành sau lớp tập huấn và kết thúc nộp bảng kê về trên vào ngày 10/12/2019./.

 

                                                          Minh Triều (Đài Tịnh Biên)