Your Website Title
Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn xã Núi Voi
Vừa qua, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND xã Núi Voi tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã.

Tại đây, bà con được nghe ông Võ Văn Thảo – Phó trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện triển khai một số nội dung về Luật phòng, chống ma túy, một số chất ma tuý thường gặp; Tác hại của các chất ma tuý và những điều cần biết; Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; Công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy.

Thông qua buổi tuyên truyền, giúp cán bộ và nhân dân trên địa bàn hiểu rõ thêm về tệ nạn ma túy, tác hại của ma túy đối với con người, từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn./.

Phan Loan (Núi Voi)