Your Website Title
Phòng tư pháp huyện Tịnh Biên tổ chức hội nghị giao ban tháng 11 năm 2018
Ngày 13/11/2018, Phòng tư pháp huyện Tịnh Biên phối hợp với UBND xã Nhơn Hưng tổ chức hội nghị giao ban công tác tư pháp tháng 11 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2018. Đến dự có ông Phan Văn Liền – Trưởng Phòng tư pháp huyện, cùng lãnh đạo các ban, ngành huyện và cán bộ Tư pháp – hộ tịch 14 xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe UBND xã Nhơn Hưng báo cáo công tác tư pháp 10 tháng đầu năm 2018. Nhìn chung trong 10 tháng qua xã Nhơn Hưng đã kịp thời thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Từ đó, công tác hành chính tư pháp; quản lý nhà nước xử lý vi phạm hành chính; công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác hòa giải cơ sở; công tác tổ chức xây dựng ngành, ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện tốt, kịp thời, đúng trình tự thủ tục hiện hành cụ thể như: Đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên 3.700 trường hợp; niêm yết công khai trên 140 thủ tục hành chính; hòa giải thành ở cơ sở đạt 100% so với chỉ tiêu đề ra; thực hiện chứng thực gần 1.600 trường hợp, đăng ký hộ tịch trên 120 trường hợp; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức 14 cuộc, có trên 1 ngàn lượt người tham dự…..

Phát biểu kết luận hội nghị ông Phan Văn Liền – Trưởng Phòng tư pháp huyện yêu cầu các xã thị trấn cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Hoàn chỉnh các hồ sơ chuẫn phổ cập pháp luật; rà soát xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp – hộ tịch; tiếp tục thực hiện chứng thực kịp thời, nhanh gọn cho nhân dân theo quy định; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước về hộ tịch. Đồng thời đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác trợ giúp pháp lý và kiện toàn tổ chức, cải tiến lề lối làm việc của cán bộ……..

Dịp này phòng Tư pháp huyện cũng đã tổ chức Hội thi “Hái hoa dân chủ” tìm hiểu pháp luật đợt I năm 2018; góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức các xã, thị trấn./.

 

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)