Your Website Title
Tịnh Biên tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2020
Liên đoàn lao động huyện Tịnh Biên vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2020, cho chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở- nghiệp đoàn trên địa bàn huyện.

Responsive image

Trong thời gian một ngày, các học viên được nghe báo cáo viên của Liên đoàn Lao động tỉnh lần lượt triển khai những nội dung cơ bản của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân; nghiệp vụ công tác tài chính, kế toán của Công đoàn cơ sở và Quy chế dân chủ cơ sở. Đồng thời, thông qua cơ sở pháp lý về công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các bước quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công đoàn.
Qua đó, nhằm nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho cán bộ công đoàn cơ sở và phát huy vai trò trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Hữu Ngọc (Đài tt Tịnh Biên)