Your Website Title
Sở khoa học công nghệ tập huấn Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015
Sáng ngày 9/9, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức khóa tập huấn hướng dẫn chuyển đổi và đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cán bộ văn phòng và công chức phụ trách về ISO của các Phòng, ban ngành huyện và xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tịnh Biên.

Responsive image

Tại đây các đại biểu được nghe giới thiệu Tổng quan về Tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015; các bước chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng; Phương pháp xây dựng, triển khai áp dụng các tài liệu; các hạng mục công việc phải thực hiện. Trong đó, chú trọng việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 sao cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, tích hợp với các quy định, phần mềm quản lý một cửa, một cửa liên thông, quản lý tài chính, nhân lực, quản lý cơ sở hạ tầng, trang thiết bị..., lồng ghép quản lý chất lượng với các hệ thống quản lý hiện có, sử dụng cùng một cấu trúc về các yêu cầu như đã nêu trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để điều hành và  trách nhiệm của mỗi công chức viên chức trong cơ quan khi tham gia hệ thống… Đây được xem là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện tốt kế hoạch xây dựng, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trong thời gian tới
 Thông qua hoạt động này nhằm giúp cho các cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn có thêm những kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu, qua đó giúp cơ quan, đơn vị xây dựng, áp dụng và duy trì cải tiến liên tục, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính./.

Thanh Thiện (Tịnh Biên)