Your Website Title
Ban chỉ huy quân sự xã Tân Lợi thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng năm 2020
Để thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng của địa phương, ngay từ đầu năm 2020, Ban chỉ quân sự xã Tân Lợi đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức và kiến thức quốc phòng cho nhân dân, triển khai thực hiện tốt Luật dân quân tự vệ, Luật nghĩa vụ quân sự, các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng.

Responsive image

Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ luôn được địa phương quan tâm, chú trọng, 100% quân số đều đạt chất lượng cao, kết quả kiểm tra huấn luyện dân quân đều đạt từ 95% theo yêu cầu. Phối hợp với công an xã tổ chức gần 173 cuộc tuần tra, kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự vào các dịp lễ, tết, thực hiện tốt chế độ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ngoài ra, còn phối hợp các ngành liên quan tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, tham gia làm lộ giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trên địa bàn xã, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Responsive image

Với những kết quả đã đạt được, thời gian tới Ban chỉ huy quân sự xã Tân Lợi quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, đáp ứng yêu cầu, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng quốc phòng địa phương ngày càng vững mạnh./.


Huyền Linh (Tân Lợi)