Your Website Title
Tịnh Biên tổ chức hội nghị trực tuyến thông tin pháp luật tháng 12/2018
Chiều ngày 10/12/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Tịnh Biên tổ chức hội nghị trực tuyến thông tin pháp luật tháng 12/2018 đến các ban, ngành, đoàn thể cùng 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại đây, các đại biểu được nghe ông Phan Văn Liền – Trưởng Phòng tư pháp huyện giới thiệu một số nội dung cơ bản của Công ước Quốc tế và Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; trong đó đi sâu phân tích về các quyền không phân biệt đối xử; quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm; quyền tự do đi lại và cư trú; quyền bảo vệ sự riêng tư…. Đồng thời, giới thiệu một số chính sách mới trong các lĩnh vực kinh  tế - xã hội như: Lao động, tiền lương, phụ cấp; giáo dục đào tạo, dạy nghề; thông tin truyền thông; hành chính; hình sự có hiệu lực từ tháng 12 năm 2018.

Đây là việc làm thường niên hàng tháng của huyện Tịnh Biên trong thời gian qua, đã được các phòng, ban, ngành, đoàn thể địa phương và tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, góp phần xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật với nhiều mô hình linh hoạt và sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiển của địa phương, có sự đổi mới sáng tạo hơn qua từng năm./.

Minh Triều (Đài TT Tịnh Biên)